Yiming Biological Technology Co., Ltd
 
Company Name : Yiming Biological Technology Co., Ltd
Address : No.8 Yiming Road, Gensi, Taixing, Jiangsu
Taixing   Jiangsu   China
Zip : 225400
Tel : 86- 523- 87602671
Website : www.yimingchem.com, www.yimingchemical.com
Contact Person : Jun Tang
Email: info@yimingchem.com